Q&A

Wie richtte Cheer for champions op?

Wij zijn 13 organisaties met een ruime ervaring in hulpverlening, communicatie en fondsenwerving. Communicatiebureau Billie Bonkers, fondsenwervingsbureau Direct Social Communications en het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano slaan samen met digital agency Cabinet C, Koalect, Ring Ring, Twikey, Bisnode, IPG Mediabrands, Proximus Sherpa Law en Shorrt de handen in elkaar. Alle betrokken partijen werken aan dit project volledig gratis mee, zonder enige vorm van vergoeding, noch financieel, noch in natura.

De expertise van de initiatiefnemers ligt in communicatie, fondsenwerving en participatie. De middelen worden beheerd door het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano, een bij koninklijk besluit erkend filantropisch centrum.

Waarom doen jullie dit?

Onze zorg- en hulpmedewerkers staan in de vuurlinie bij de strijd tegen het coronavirus. Naast de structurele steun van de overheid om de coronacrisis aan te pakken, willen wij extra middelen inzamelen. Met de giften die we verzamelen via Cheer for champions willen we iedereen op de werkvloer mentaal en emotioneel versterken.

Beperkt Cheer for champions zich tot ondersteuning van de medewerkers in de zorg- en hulpsector?

Ja, deze actie richt zich alleen op de ondersteuning van al die mensen in de zorgsector en hulpverlening die vandaag vechten voor het leven van zoveel medeburgers die getroffen worden door het coronavirus. Natuurlijk tonen we ook graag een groot respect voor de vele anderen die fantastische inspanningen leveren om onze maatschappij draaiend te houden. We denken aan de postbodes, dokwerkers, mensen in de voedingssector, poetsdiensten, afvalophalers … Ook voor hen applaudisseren we.

Hoe helpt mijn gift het verschil te maken?

Je kan op 2 manieren het verschil maken: door rechtstreeks te doneren voor mentale en emotionele hulp aan zorg- en hulpverleners of door een zorginstelling te steunen. In het eerste geval gaat je gift naar vzw Coaching for Heroes, die met gecertificeerde coaches, psychologen en therapeuten paraat staat om de zorgmedewerkers bij te staan tijdens deze crisis. In het tweede geval kies je zelf aan welke zorg- of hulpinstelling je jouw bijdrage geeft. Elke instelling die via Cheer for champions beroep doet op het fonds, gebruikt de steun voor de psychologische ondersteuning van het personeel.

Waar gaat mijn gift naartoe?

Jouw gift komt terecht op de rekening BE77 0689 3697 3042 van Cheer for champions, een fonds dat beheerd wordt door het bij Koninklijk Besluit erkend Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Alle rekeningen van de Stichting Pelicano worden jaarlijks geaudit door een bedrijfsrevisor. Stichting Pelicano bezorgt je in de loop van volgend jaar automatisch een fiscaal attest wanneer je dit jaar 40 euro of meer doneert (volgens de voorwaarden in Art. 145/33 WIB 92). De giften die via de doneermodule op de website van Cheer for champions of via de sms-actie worden verzameld, zijn voorbehouden voor vzw Coaching for Heroes. De giften die rechtstreeks op de pagina van de zorg- en hulpinstellingen gedoneerd worden, worden doorgestort aan de organisatie na het inleveren van de bewijsstukken en een verklaring op eer.

Gaat mijn volledige gift naar het fonds?

Ja, vrijwel 100 % van jouw gift gaat naar het fonds. Enkel bancaire transactiekosten bij een online donatie of operatorkosten bij sms kunnen afgetrokken worden, maar we zijn volop in onderhandeling om ook die te laten wegvallen. Alle initiatiefnemers werken 100 % belangeloos mee aan Cheer for champions. We bundelen onze expertises vanuit onze burgerplicht.

Wat doet vzw Coaching for Heroes met mijn gift?

Met jouw gift gaat vzw Coaching for Heroes concreet aan de slag om hulp- en zorgverleners mentale en emotionele steun te bieden. Gecertificeerde coaches, psychologen en therapeuten staan van 8u ‘s morgens tot middernacht klaar voor coachingsessies met zorgmedewerkers die nu moeten omgaan met stress en trauma’s.

Hoe kan ik als zorginstelling of hulporganisatie aanspraak maken op het steunfonds van Cheer for champions?

Elke erkende zorginstelling of hulporganisatie die door de huidige coronacrisis een impact ondervindt op het personeel, kan een eigen pagina aanmaken op de website. Vanaf dan kan iedereen die dat wenst, rechtstreeks voor jouw instelling of organisatie een gift doneren via je eigen Cheer-pagina. Voorwaarde is wel dat de giften worden gebruikt voor initiatieven die inzetten op de mentale en emotionele versterking van onze zorgverleners. Dat moet je ook verantwoorden met facturen een verklaring op eer die je ontvangt wanneer je je pagina aangemaakt hebt. Zo garanderen we zowel de schenker als de FOD Financiën dat het geld gebruikt wordt waarvoor het gegeven is. Je ontvangt dan zo snel mogelijk de volledige opgehaalde som op je rekening. Heb je geen nood aan een eigen pagina, dan kunnen je medewerkers ook gebruik maken van het aanbod via vzw Coaching for Heroes.

Krijg ik een fiscaal attest?

Wanneer je dit jaar 40 euro of meer geeft, ontvang je volgend jaar een fiscaal attest via het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Dat geeft je recht op een belastingvermindering van 45%  van je gift(en), volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92.

Kan ik ook op een andere manier steunen?

Ja uiteraard! Je kan met je bedrijf reclame maken, je kan een actie opzetten vanuit je huiskamer … Alle mogelijke manieren om vruchtbaarheid te geven aan deze campagne of om te doneren zijn welkom.

Wat kan ik als vrijwilliger doen voor Cheer for champions?

Vanuit je huiskamer kan je de campagne bekend maken. In de supporterskit vind je een paar leuke ideeën die je kan downloaden. Maak daar maar gretig gebruik van en deel je supporterfoto’s via social media met de hashtags #cheerforchampions #samentegencorona

Hoeveel mensen werken er samen aan deze campagne?

Alles samen zijn er vanuit de initiatiefnemers een 100-tal mensen vrijwillig aan de slag voor Cheer for champions. Dat zijn creatieve vormgevers, creatieve strategen, copywriters, communicatieadviseurs, projectmedewerkers, mediaplanners, community managers, digitale strategen, webdevelopers, call agents, fondsenwervers, juristen, mediaspecialisten …  Al deze mensen werken 100 % vrijwillig mee aan Cheer for champions en ontvangen geen enkele vergoeding, ook niet in natura.

Kan ik Cheer for champions contacteren?

Natuurlijk! Bij vragen kan je een e-mail sturen naar info@cheerforchampions.be De pers kan ons contacteren via pers@cheerforchampions.be. En natuurlijk kan je ook een brief posten aan Cheer for champions, Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano, Congresstraat 35, 1000 Brussel.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je gegevens worden louter en alleen bewaard om je op de hoogte te kunnen houden en om je een fiscaal attest te kunnen bezorgen. Ze worden niet doorgegeven aan derden en je kan altijd vragen om je gegevens aan te passen conform de wet op de gegevensbescherming. Alle informatie kan je nalezen in onze privacyverklaring. Wanneer je daarover vragen hebt, kan je mailen naar dpo@cheerforchampions.be.

Kan ik me ook aanmelden als coach?

Je komt in aanmerking als coach wanneer je minstens 100 uur een coachspecifieke opleiding gevolgd hebt, minstens 300 uur praktijkervaring hebt, bereid bent om deel te nemen aan supervisie en ten volle achter de ethische code van een coachfederatie (ICF, EMCC, …) staat. We vragen ook dat je 20 % van je tijd kan vrijmaken voor deze actie.  Aanmelden kan via het formulier op de website van vzw Coaching for Heroes.

Worden de coaches hiervoor betaald?

De coaches, psychologen en therapeuten die zich aanmelden bij Coaching for Heroes vzw krijgen een minimale vergoeding die veel lager ligt dan het gebruikelijke tarief. Elke coach weet ook dat we misschien niet alle sessies kunnen vergoeden. Dat hangt af van hoeveel giften we inzamelen.

Hoe wordt de kwaliteit van de coaches gegarandeerd?

Alle coaches hebben een ICF- of een gelijkwaardige certificering en/of relevante ervaring, onderschrijven de deontologische code van het ICF en worden gescreend door Coaching for Heroes voordat de samenwerking start. Dat geldt ook voor de psychologen en psychotherapeuten die lid zijn van de VVKP (Beroepsvereniging voor klinische psychologen) en door dat lidmaatschap voldoen aan de deontologische en professionele criteria van de VVKP.

Cheer For Champions

Steun onze zorgmedewerkers

Doneer