Aanmelden

Wil je er zeker van zijn dat ook jouw zorgorganisatie een beroep kan doen op de middelen ingezameld door de actie Cheer for champions?
Registreer je hier vóór 19 april!


 

  • Organisatie

  • Contactpersoon


Q&A

Waar gaat mijn gift naartoe?

Jouw gift komt terecht op de rekening BE77 0689 3697 3042 van Cheer for champions, een fonds dat beheerd wordt door het bij Koninklijk Besluit erkend Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Alle rekeningen van de Stichting Pelicano worden jaarlijks geaudit door een bedrijfsrevisor. Stichting Pelicano bezorgt je in de loop van volgend jaar automatisch een fiscaal attest wanneer je dit jaar 40 euro of meer doneert (volgens de voorwaarden in Art. 145/33 WIB 92). De giften die via de doneermodule op de website van Cheer for champions of via de sms-actie worden verzameld, zijn voorbehouden voor vzw Coaching for Heroes. De giften die rechtstreeks op de pagina van de zorg- en hulpinstellingen gedoneerd worden, worden doorgestort aan de organisatie na het inleveren van de bewijsstukken en een verklaring op eer.

Hoe kan ik als zorginstelling of hulporganisatie aanspraak maken op het steunfonds van Cheer for champions?

Elke erkende zorginstelling of hulporganisatie die door de huidige coronacrisis een impact ondervindt op het personeel, kan een eigen pagina aanmaken op de website. Vanaf dan kan iedereen die dat wenst, rechtstreeks voor jouw instelling of organisatie een gift doneren via je eigen Cheer-pagina. Voorwaarde is wel dat de giften worden gebruikt voor initiatieven die inzetten op de mentale en emotionele versterking van onze zorgverleners. Dat moet je ook verantwoorden met facturen een verklaring op eer die je ontvangt wanneer je je pagina aangemaakt hebt. Zo garanderen we zowel de schenker als de FOD Financiën dat het geld gebruikt wordt waarvoor het gegeven is. Je ontvangt dan zo snel mogelijk de volledige opgehaalde som op je rekening. Heb je geen nood aan een eigen pagina, dan kunnen je medewerkers ook gebruik maken van het aanbod via vzw Coaching for Heroes.